Skip to main content

COMM Collection 20 - Auteursrecht en intellectuele eigendom: vragen en antwoorden

Date: 

Cover COMM Collection 20Deze brochure geeft via vragen en antwoorden duidelijke richtlijnen over de omgang met beschermde werken.De federale overheidsdiensten moeten in hun communicatieacties steeds de auteursrechten respecteren. Het is belangrijk dat ze ook bij hun eigen publicaties alle rechten verwerven.

In dit nummer van de COMM Collection wordt geprobeerd om de ingewikkelde materie van auteursrechten op een bevattelijke manier over te brengen.
 

 

Pagina laatst gewijzigd op 15 december 2015.