Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

COMM Collection 18 - Het COMMnetKern Charter

Date: 

De COMMnetKern is het netwerk van communicatieverantwoordelijken binnen de federale overheid.

Het COMMnetKern Charter legt het engagement van de leden van het netwerk van communicatieverantwoordelijken binnen de federale overheid formeel vast.

De activiteitsdomeinen, de samenstelling, de engagementen van de voorzitters en van de leden en de praktische werking maken integraal deel uit van dit Charter.

Pagina laatst gewijzigd op 03 juni 2010.