Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Onthaal en integratie van nieuwe medewerkers - Gids voor de horizontale FOD’s

Date: 

Het onthaal, de integratie en de begeleiding van nieuwe medewerkers is een essentiële opdracht voor elke zorgzame werkgever.

Deze gids is bedoeld om de opvang en de integratie van nieuwe medewerkers te harmoniseren en te professionaliseren in de vier horizontale federale overheidsdiensten (FOD’s):

  • Personeel en Organisatie
  • Kanselarij van de Eerste Minister
  • Budget en Beheerscontrole
  • Fedict

Pagina laatst gewijzigd op 19 maart 2013.