Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Competentiewoordenboek van de federale overheid

Date: 

Dit Competentiewoordenboek inventariseert alle generieke competenties van de federale
overheid.

Deze worden in 5 groepen ingedeeld: “Omgaan met informatie”, “Omgaan met taken”,
“Omgaan met medewerkers”, “Omgaan met relaties” en “Omgaan met het eigen
functioneren”.

Vervolgens wordt elke competentie gedefinieerd en worden de verschillende dimensies
ervan voorgesteld. Tot slot worden voor elk van de dimensies de gedragsindicatoren
voorgesteld.

Voor de leesbaarheid hebben we algemene termen gebruikt. Het spreekt voor zich dat
het daarbij zowel om mannen als om vrouwen gaat.

Vragen of begeleidingsaanvragen mogen verstuurd worden naar het volgende adres: cm@bosa.fgov.be.

Pagina laatst gewijzigd op 05 maart 2018.