Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Boek van de competentieprofielen: basis en marges

Date: 

Dit boek is bedoeld voor personen die volledig of deels belast zijn met het opstellen van de generieke competentieprofielen. Het stelt 29 basisprofielen voor die vooraf zijn vastgelegd door de FOD Beleid en Ondersteuning evenals de mogelijke marges voor elk van de profielen.

Pagina laatst gewijzigd op 05 maart 2018.