Skip to main content

De 'vertrouwenspersonen' en 'preventieadviseurs'-affiches

Date: 

Het is van belang dat er in de organisaties duidelijk wordt meegedeeld wie de vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs zijn. De vertrouwenspersonen spelen namelijk een eerstelijnsrol bij het toepassen van de reglementaire bepalingen wat betreft pesterijen.

De vertrouwenspersoon:

  • staat de preventieadviseur bij en pleegt regelmatig overleg met hem
  • werkt mee aan de uitwerking van de te volgen procedures in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • geeft raad, biedt opvang, hulp en de vereiste bijstand aan de slachtoffers
  • ontvangt de met redenen omklede klachten van de slachtoffers
  • bezorgt die klachten aan de preventieadviseur.

De cel Welzijn van het DG OPO heeft affiches gemaakt om meer bekendheid te geven aan de 'vertrouwenspersonen'.

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 26 september 2014.