Skip to main content

Diversiteit bij de federale overheid: actieplan 2011-2014

Date: 

In dit actieplan diversiteit worden de acties voorgesteld die de cellen Diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie in 2011 en 2014 voeren.

Er werden een dertigtal prioritaire acties bepaald. Ze draaien rond 5 pijlers:

  • sensibilisering en diversiteit in het algemeen
  • rekrutering en selectie
  • onthaal en integratie
  • opleiding en ontwikkeling
  • begeleiding.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 september 2011.