Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Diversiteit bij de federale overheid: actieplan 2009-2010

Date: 

In dit actieplan diversiteit worden de acties voorgesteld die de cel Diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie, het team Diversiteit van Selor en het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in 2009 en 2010 voeren.

Er werden een twintigtal prioritaire acties bepaald. Ze draaien rond 5 pijlers:

  • sensibilisering van de leidinggevenden
  • rekrutering en selectie
  • onthaal en integratie
  • opleiding en ontwikkeling
  • begeleiding van de HR- en diversiteitsverantwoordelijken.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 mei 2010.