Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Berekening van de nettomaandwedde van een contractueel personeelslid

Van bruto- naar nettowedde:

  • bijdragen
  • toelagen
  • ...

Pagina laatst gewijzigd op 07 mei 2008.