Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Actie 55: onderzoeksrapport in het kader van het Federaal Plan Armoedebestrijding

Date: 

Het 3de Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 dat gecoördineerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie voorziet een aantal acties in dit domein. In dit kader lanceerde de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een enquête met als titel Actie 55, een referentie tot de actie nr. 55 van het plan.

De bedoeling van deze enquête was om de obstakels te vinden waarmee werkzoekenden die in kansarmoede leven, worden geconfronteerd.

Het eindverslag geeft een overzicht van de obstakels die de deelnemers aangaven. Vervolgens worden concrete acties geformuleerd in de vorm van aanbevelingen aan de FOD Beleid en Ondersteuning  en aan de politieke besluitvormers.

Pagina laatst gewijzigd op 17 oktober 2019.