Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Doelstellingen

Via uitwisselingen en synergieën wil de community:

  • de kwaliteit verhogen van de vertaal- en tolkactiviteiten van de diensten die lid zijn, door kennis en ervaring te delen, competenties te ontwikkelen enz.
  • de efficiëntie verhogen van de diensten die lid zijn door middelen te delen, partnerschappen aan te gaan, groepsaankopen te doen enz.
  • bijdragen aan de evolutie en aan de valorisatie van het beroep vertaler/tolk binnen de Belgische overheid.

Pagina laatst gewijzigd op 05 november 2019.