Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Activiteiten

De activiteiten van de community draaien voornamelijk rond 3 pijlers:

  • tot stand brengen van eenmalige en/of structurele samenwerkingen tussen de leden voor vertaal- en/of tolkwerk (vooral voor de 'exotische' talen), via een uitwisselingsplatform
  • beheren en promoten van het Babelfed-platform
  • levenslang leren door de tolken en vertalers via het organiseren van workshops, conferenties, demo's van programma's enz.

Pagina laatst gewijzigd op 05 november 2019.