Skip to main content

Regelgeving diversiteit

Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot diversiteit

Gender

  • Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen
  • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
  • Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen
  • Koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot vastlegging van de samenstelling, de opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale coördinatiegroep alsook van het niveau van minimale kwalificaties van zijn leden in uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995
  •  Nota van de Ministerraad van 26 maart 2015 (PDF, 166.15 KB) – De uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau

Transgender

Personen met een migratieachtergrond

  • Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van de discriminatie te bestraffen
  • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  • Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

Personen met een handicap

Seksuele geaardheid

Armoede

Waarden van de federale overheid

Statuten

Pagina laatst gewijzigd op 22 mei 2018.