Skip to main content

Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

Opdracht

De commissie, die werd ingesteld bij koninklijk besluit van 5 maart 2007, heeft als doel verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van  de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en haar te adviseren over het beleid terzake. Ze staat ook in voor het evalueren van de inspanningen die de federale organisaties doen om de vastgelegde 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken.

Samenstelling

Om haar opdracht met succes te vervullen is de commissie op paritaire wijze samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. De diverse profielen en achtergronden van de commissieleden zorgen voor een specifieke expertise op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap.

Evaluatieverslag

In 2017 ging de Commissie verder met haar analyses en follow-up van het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap bij de federale overheid.

Om over recente informatie te beschikken over de tewerkstelling van personen met een handicap, verzamelde de BCAPH nieuwe gegevens in bij federale organisaties. Op basis daarvan werd het negende evaluatieverslag uitgewerkt. De vaststellingen zijn onder andere de volgende: opnieuw een daling van de tewerkstellingsgraad van erkende personen met een handicap: 1,37% in 2017 tegenover 1,44% in 2016.

In totaal bereiken of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 28 november 2019.