Skip to main content

Stuurgroep diversiteit

Samenstelling

De interfederale Stuurgroep is samengesteld uit vaste en wisselende leden uit interne en externe experten op het gebied van diversiteit.

De vaste leden zijn:

 • programmamanager
 • projectverantwoordelijke
 • vertegenwoordiger FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)
 • vertegenwoordiger Board of stakeholders
 • vertegenwoordiger Interfederaal Gelijkekansencentrum
 • vertegenwoordiger Vlaamse overheid
 • vertegenwoordiger Waalse overheid
 • vertegenwoordiger Brussels hoofdstedelijk gewest
 • vertegenwoordiger academische wereld
 • vertegenwoordiger van het kabinet van de minister belast met Ambtenarenzaken
 • vertegenwoordiger van het kabinet van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
 • voorzit(s)ter en vicevoorzit(s)ter van het Netwerk Federale Diversiteit
 • extern expert diversiteitsmanagement.

De wisselende leden zijn:

 • voorzitter netwerk Federale armoede
 • voorzitter BCAPH
 • voorzitter raad voor gelijkheid van mannen en vrouwen
 • vertegenwoordiger Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • vertegenwoordiger Minderhedenforum.

Opdracht van de Stuurgroep Diversiteit

 • ontwikkelen van een visie op het Federaal diversiteitsmanagement
 • coördineren van het programmaplan. Prioritiseren van de projecten, beheren en opvolgen van de projecten.
 • beheren, toewijzen en sturen van centrale budgetten
 • adviseren en rapporteren aan het beleid
 • op verzoek van de federale overheidsdienst informatie leveren over het functioneren van hun betrokken voorzit(st)(t)er, vicevoorzit(st)(t)er, coördinator/coördinatrice om dit aspect in de evaluatiecyclus te kunnen evalueren.

Vergaderingen

De Stuurgroep Diversiteit komt op uitnodiging van de programmamanager trimestrieel samen.

Pagina laatst gewijzigd op 07 mei 2019.