Skip to main content

Projectgroep diversiteit

Samenstelling Projectgroep Diversiteit


De projectgroep Diversiteit wordt samengesteld uit:

  • de programmamanager diversiteit
  • de projectverantwoordelijke(n) diversiteit
  • de coördinatoren van de verschillende werkgroepen
  • de voorzit(s)ter en vicevoorzit(s)ter van het Netwerk Federale Diversiteit.


Opdracht van de projectgroep:

  • projectopvolging
  • rapportering naar de trimestriële bijeenkomsten van de stuurgroep Diversiteit
  • terugkoppeling van de trimestriële bijeenkomsten van de stuurgroep Diversiteit aan de leden van de projectgroep.


Vergaderingen

  • de projectgroep Diversiteit komt op uitnodiging van de programmamanager samen.

Pagina laatst gewijzigd op 07 mei 2019.