Skip to main content

2019

Ook dit jaar prijkten op en in heel wat overheidsgebouwen de regenboogvlaggen.

In een schrijven van 11 April 2019 - Belgian Pride 2019 – Regenboogvlaggenactie - naar alle leden van de federale regering vroeg minister Peeters Ohet volgende:

“Daarom wil ik u vragen ook dit jaar deze vlaggenactie te steunen door vanaf vrijdag 3 mei 2019 een regenboogvlag te laten wapperen aan uw kabinet en overheidsdienst. U geeft daarbij blijk van een positieve houding ten aanzien van het federale LGBTQI-overheidspersoneel en van het inclusief samenleven in diversiteit, iets waar ik als minister van Gelijke Kansen persoonlijk veel belang aan hecht. Zo wil ik er bijvoorbeeld persoonlijk voor ijveren om op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie op 17 mei 2018 de regenboogvlaggen aan alle federale overheidsgebouwen te laten wapperen”.

 

Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2019.