Skip to main content

Belgian Federal Diversity Award

De Belgian Federal Diversity Award wordt jaarlijks georganiseerd door het Federaal Netwerk Diversiteit en de Stuurgroep Diversiteit. Het is de bedoeling om goede praktijken in diversiteitsmanagement in de kijker te plaatsen en om federale overheidsinstellingen te belonen die projecten hebben ontwikkeld die de openheid voor diversiteit en de ontwikkeling van inclusie bevorderen.
 
Elk jaar, sinds 2016, worden organisaties uitgenodigd om hun aanvragen in te dienen en hun projecten voor te leggen aan een jury.  


Waarom meedelen? 

Er zijn veel voordelen voor de aanvragende organisatie:
  • Door het delen van haar goede praktijken draagt de organisatie bij aan de transversale ontwikkeling van de diversiteit en de opbouw van een inclusieve administratie
  • De aanvraag biedt zichtbaarheid aan de organisatie als speler in de diversiteit en stelt haar in staat om haar imago te verbeteren, zowel intern als ten opzichte van haar externe partners en het publiek
  • De organisatie ontwikkelt haar aantrekkelijkheid als werkgever en stimuleert de motivatie en de loyaliteit van werknemers
  • Het biedt de mogelijkheid om zich te plaatsen als een innovatieve en dynamische organisatie binnen de openbare dienst. 
De winnende projecten worden toegekend op de Federale Dag van de Diversiteit, in aanwezigheid van de Minister van Ambtenarenzaken en/of Gelijke Kansen. 


De winnaars van de vorige edities

  • 2016: Rijksdient voor Arbeidsvoorziening met de Diversiteitscode + "Respect" tool 
  • 2017: FOD Financiën met het project "Evenwicht man-vrouw" 
  • 2018: FOD Buitenlandse Zaken met de tool "Respect@Work"  
  • 2019: Regie der Gebouwen met de campagne "Oef! Iedereen verschillend" 
Je vindt de procedure en het aanvraagformulier via deze link. Voor 2020 moeten de aanvragen uiterlijk voor 16 oktober zijn ingediend.

Pagina laatst gewijzigd op 29 september 2020.