Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Personen met een migratieachtergrond

De Federale Overheid:

 • onderschrijft een van de waarden van de federale ambtenaar, zijnde 'respect', dat de basis vormt van vertrouwen en wederzijds begrip. Iedereen met respect behandelen is een noodzaak voor de goede werking van de overheid
 • past de wetgeving van 10 mei 2007 met betrekking tot bepaalde vormen van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden toe. De afkomst, geboorte, huidskleur, geloof of levensbeschouwing, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, sociale afkomst, zogenaamd ras zijn allemaal beschermde criteria
 • veroordeelt elke racistische handeling, houding en/of uitspraak. Alle personeelsleden hebben recht op dezelfde kansen en dezelfde aanmoediging om zich ten volle te kunnen ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met maximale beroepsvoldoening.

 

Instrumenten en actoren voor de tenuitvoerlegging van het thema personen met een migratieachtergrond

 • Unia
  Unia is bevoegd om klachten te behandelen, in geval van discriminatie tegenover een persoon of een groep personen vanwege het vermeende ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming.

 • De werkgroep (WGGT) Diversiteit van het Netwerk Federale Diversiteit
  De WGGT Diversiteit heeft als opdracht, het uitwerken van en vormgeven aan:
  • transversale projecten van de Stuurgroep Diversiteit (prioriteit) rond personen met een migratieachtergrond;
  • eigen transversale of organisatie-specifieke projecten rond personen met een migratieachtergrond.

Regelgeving

Bekijk de regelgeving over respect van personen met een migratieachtergrond.

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.