Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit & Expressie (SOGIE)

Tot voor kort werden seksuele geaardheid en transgender beschouwd als twee verschillende thematieken. Door de aanpassing van de wetgeving rond gender en meer specifiek de toevoeging van genderidentiteit – en expressie als discriminatiegrond zijn deze thematieken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men had ook kunnen spreken over een Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT) thematiek. De maatschappelijke evolutie maakt dat het Netwerk Federale Diversiteit gekozen heeft voor de Seksuele oriëntatie, Genderidentiteit & -expressie (SOGIE), ook omdat genderidentiteit & -expressie het transgenderaspect volledig omvat.

De federale overheid:

 • onderschrijft een van de waarden van de federale ambtenaar, zijnde 'respect', dat de basis vormt van vertrouwen en wederzijds begrip. Iedereen met respect behandelen is een noodzaak voor de goede werking van de overheid.
 • veroordeelt elke homofobe handeling, houding en/of uitspraak. Alle personeelsleden hebben recht op dezelfde kansen en dezelfde aanmoediging om zich ten volle te kunnen ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met maximale beroepsvoldoening.

Instrumenten op federaal vlak voor deze thematiek

 • De instrumenten voor een inclusief beleid zijn drieledig:
  • mainstreaming: door de ontwikkeling van een inclusief beleid of door het bestaande beleid aan te passen.
  • managing: door de interne promotie van een inclusief beleid en de introductie van verantwoording voor een succesvolle tenuitvoerlegging. Dit kan eventueel door:
   • de opname in de managementtaken van de steun voor een inclusieve en ondersteunende omgeving voor alle LGBT-personeelsleden bij de federale overheid
   • de oprichting van 'beleidsbanken', waardoor organisaties ervaringen en goede praktijken kunnen uitwisselen voor de tenuitvoerlegging van nieuwe inclusieve strategieën
   • de samenwerking met LGBT-netwerken en gelijkekansenorganisaties
   • enz.
  • measuring: door het inclusieproces op te volgen en de evolutie te evalueren.
    
 • De actoren op federaal vlak voor deze thematiek:
   
  • Het Beproud netwerk
    
   • is een netwerk voor alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten die zich als LGBT identificeren en voor alle andere personeelsleden die een affiniteit hebben met de doelstellingen van het netwerk
   • bevoegd voor SOGIE-thematieken
   • heeft als opdracht het uitwerken van en vormgeven aan:
    • transversale projecten van de Stuurgroep Diversiteit (prioriteit)
    • eigen transversale of organisatie-specifieke projecten
    •  activiteiten voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten.
  • Het Interfederaal Gelijkekansencentrum

   • bevoegd voor de thematiek van seksuele oriëntatie
   • heeft als opdracht het behandelen van klachten in geval van discriminatie op basis van seksuele geaardheid.
  • Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)

   • bevoegd voor genderidentiteit & -expressie (transgender)
   • heeft als opdracht:
    • sensibiliseren rond de rechten van transgender personen
    • klachten van discriminatie op basis van geslacht (met inbegrip van de geslachtsverandering, de genderidentiteit en genderexpressie) te behandelen. 
      

Regelgeving

Publicatie

  

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 oktober 2021.