Skip to main content

Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt

Logo BCAPH

 

 

 

 

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap.

Opdracht

De commissie, die werd ingesteld bij koninklijk besluit van 6 oktober 2006, heeft als doel verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van  de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en haar te adviseren over het beleid terzake. Ze staat ook in voor het evalueren van de inspanningen die de federale organisaties doen om de vastgelegde 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken.

Samenstelling

Om haar opdracht met succes te vervullen is de commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. De diverse profielen en achtergronden van de commissieleden zorgen voor een specifieke expertise op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap.

Evaluatieverslag

Om over recente informatie te beschikken over de tewerkstelling van personen met een handicap, verzamelt de BCAPH jaarlijks nieuwe gegevens in bij federale organisaties. Op basis daarvan werkt ze het evaluatieverslag uit 

In 2020 zijn de vaststellingen onder andere de volgende: de tewerkstellingsgraad van personen die erkend zijn als personen met een handicap is gelijk aan die van het jaar daarvoor: 1,22%. In totaal bereiken of overschrijden 2 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap.

Meer info

  • In het evaluatieverslag 2020 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt

Pagina laatst gewijzigd op 06 oktober 2021.