Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Personen die in armoede en/of sociale uitsluiting leven

Federaal plan armoedebestrijding

De bevoegdheid van het domein armoedebestrijding werd apart ondergebracht bij de staatssecretaris van armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking, bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid

In 2012 werd er een tweede Federaal plan armoedebestrijding opgemaakt. Dit plan bevat 6 structurele doelstellingen en 118 actiepunten om armoede bij de burgers te verminderen. Om de voortgang van de uitvoering van dit plan te monitoren, werd een netwerk Federaal armoede-ambtenaren opgericht, onder leiding van de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie. Dit netwerk komt trimestrieel samen.

Daarnaast startte de POD Maatschappelijke Integratie in 2005 ook met het project ‘Ervaringsdeskundigen in de armoede en/of sociale uitsluiting’. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Monitoring

Momenteel ontbreken de cijfers rond het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting binnen het personeel van de Federale overheid. De laatste jaren zet het beleid echter sterk in op het implementeren van deskundigheid rond armoede en sociale uitsluiting binnen de Federale overheid, bijvoorbeeld door het inschakelen van ervaringsdeskundigen binnen de verschillende overheidsdiensten. Daarnaast wordt er ook meer aandacht besteed aan de toegankelijkheid van informatie, websites, enz.

Instrumenten en actoren voor de tenuitvoerlegging van het thema armoede

  • POD Maatschappelijke Integratie
  • Netwerk federale armoedeambtenaren
  • De werkgroep (WGGT) Diversiteit van het Netwerk Federale Diversiteit. De WGGT Diversiteit heeft als opdracht, het uitwerken van en vormgeven aan:
    • transversale projecten van de Stuurgroep Diversiteit (prioriteit) rond het thema armoede
    • eigen transversale of organisatie-specifieke projecten rond het thema armoede.

Regelgeving

Bekijk de regelgeving over personen die in armoede en/of sociale uitsluiting leven.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.