Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Gender

De federale overheid:

 • onderschrijft een van de waarden van de federale ambtenaar, zijnde 'respect', dat de basis vormt van vertrouwen en wederzijds begrip. Iedereen met respect behandelen is een noodzaak voor de goede werking van de overheid
 • leeft de wetgeving van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte, van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van 12 januari 2007 met betrekking tot de integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen na
 • veroordeelt elke seksistische handeling, houding en/of uitspraak. Alle personeelsleden hebben recht op dezelfde kansen en dezelfde aanmoediging om zich ten volle te kunnen ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met maximale beroepsvoldoening.

Instrumenten en actoren om thema gender mainstreaming uit te voeren

 • De Interdepartementale Coördinatiegroep Gender mainstreaming (ICG)
 • Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) heeft taken in het kader van het ICG:
  • de organisatie van de interdepartementale vergaderingen van de coördinatiegroep gender mainstreaming en de werkgroepen
  • de coördinatie van de redactie van het ontwerp van federaal plan, het tussentijds verslag en het verslag op het eind van de legislatuur
  • het IGVM is bevoegd om klachten van discriminatie op basis van geslacht (met inbegrip van zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie) te behandelen.
 • De werkgroep (WGGT) Diversiteit van het Netwerk Federale Diversiteit spitst zich toe op het uitwerken en vormgeven van:
  • transversale projecten van de Stuurgroep Diversiteit (prioriteit) rond het thema gender
  • eigen transversale of organisatie-specifieke projecten rond het thema gender.
    

Regelgeving

Bekijk de regelgeving over gender.
 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.