Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

2021

Affiche federale dag van de diversiteit 20219e Federale Dag van de Diversiteit: ‘Inclusion: R·Evolution?’

Om de deelname van mensen die doof of slechthorend zijn te vergemakkelijken, zorgden we voor de volgende aanpassingen:

 • sprekers spreken met de camera aan om liplezen in hun taal mogelijk te maken
 • er zijn vertolkingskanalen met video om liplezen door de tolken in de tweede taal mogelijk te maken.

Zo willen we het beginsel van inclusie toepassen en vooruitgang boeken.

 

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke kernwaarden van de federale overheid. Deze resulteren in een inclusief beleid, d.w.z. door alle mensen te betrekken en te waarderen, ongeacht hun verschillen en door de burger een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan te bieden, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan. 

Maar wat is inclusie? Waarop is het van toepassing? Hoe een inclusief diversiteitsbeleid voeren?  Is het een evolutie of wordt diversiteitsbeheer in onze organisaties ter discussie gesteld? Wat is de toegevoegde waarde?

Dit thema zal ruimschoots aan bod komen tijdens de 9e editie van de Federale Dag van de Diversiteit, die zal plaatsvinden op 2 december 2021.   

 Ook dit jaar zal de dag, omwille van de gezondheidscontext, doorgaan via een webinar waar tal van sprekers uit de academische wereld, de administratie of mensen uit de praktijk hun expertise komen delen en een antwoord trachten te formuleren op de vraag: Inclusie, een evolutie of een revolutie in de benadering van diversiteit?

De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Diversity Awards, waarbij de organisaties worden beloond die de beste diversiteits- en/of inclusieprojecten hebben uitgevoerd. 

Interesse? 

Schrijf je dan zeker in via het online inschrijvingsformulier. 

Voorlopige programma van de dag 

 • Onder voorbehoud van bevestiging: toespraak van Petra De Sutter, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post.
 • Onder voorbehoud van bevestiging: toespraak van mevrouw Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit. 

Van 9 tot 12 uur 

 • Opening van het evenement met een toespraak van de voorzitter van het Federale Netwerk Diversiteit 

 • Presentaties:

  • Inclusie versus Diversiteit’, door Fatima Yassir, voormalig inclusie-expert bij de VDAB, actief op het gebied van zero exclusie. 
  • Inclusieve communicatie: de mechanismen van inclusief schrijven’, door Pascal Gygax, onderzoeker in psycholinguïstiek en sociale psychologie aan de Universiteit van Fribourg.
  • Communicatie: ‘Inclusie is een gesprek’, door Emmanuelle Verhaegen, diversiteitsconsultant bij Actiris en coach in leiderschap en inclusie. 

Van 13.00 tot 16.30 uur. 

 • Verrassende introductie  

 • Presentaties:
  • ​​Inclusive environment for people with disabilities’, door Diversicom, een non-profitorganisatie die diversiteit op het werk bevordert en de tewerkstelling van mensen met een handicap op basis van hun vaardigheden vergemakkelijkt. 
  • Managing inclusively: winning the war for talent’, door Latifa Matheeussen, oprichter van Defactum en met 10 jaar ervaring in human resources, diversiteit en inclusie.
  • Presentatie van het charter rond diversiteit en inclusie.  
 • Diversity Awards: 

  • Diversity Awards challenge
  • Openbare stemming
  • Proclamatie van de resultaten en uitreiking van de trofeeën 
 • Slotrede

Kleine wijzigingen in het programma zijn nog mogelijk.   

Pagina laatst gewijzigd op 22 november 2021.