Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Diversity & Inclusion Awards 2021: wedstrijdreglement

Elke federale overheidsorganisatie en de overheidsbedrijven kunnen een kandidatuur indienen om de Diversity & Inclusion Award in de wacht te slepen.

Dat kan voor een of meerdere projecten.

Om mee te dingen naar de prijs hoeft het project niet per se gerealiseerd te zijn op het moment dat de kandidatuur wordt ingediend. Dit zijn de voorwaarden voor het project:

 • voldoen aan een ontwikkelingsdoelstelling rond diversiteit of van het federale diversiteitsbeleid en het beleid rond inclusie
 • concreet zijn (zichtbaar, haalbaar, meetbaar ...)
 • een verband hebben met een thema rond diversiteit en/of inclusie:
  • diversiteit en/of inclusie in het algemeen
  • gender, identiteit, genderidentiteit
  • leeftijd
  • seksuele geaardheid
  • handicaps
  • de afkomst
  • armoede.

Procedure

 • De diversiteitsverantwoordelijken of een vertegenwoordiger (voorzitter, hr-directeur) van de federale overheidsdiensten of overheidsbedrijven dienen de kandidaturen in via dit formulier ten laatste op 8 oktober 2021.
 • Er moet per kandidaat-project een apart formulier worden ingediend.
 • De uiterste datum om de aanvragen in te dienen, wordt jaarlijks bepaald en meegedeeld aan de organisaties. 
 • Onvolledige projecten of projecten die niet tijdig of in de gewenste vorm worden ingediend, komen niet in aanmerking.
 • Er mag wel documentatie bij om het project zo volledig mogelijk te maken.
 • Bij elk project moet een samenvatting van 15 regels in het Frans en in het Nederlands met een rechtenvrije visual (foto, beeld ...) zitten.

Evaluatie en organisatie van de stemming

Elk project wordt beoordeeld volgens vijf criteria:

1) De impact van het project: het project voldoet concreet aan een diversiteitsdoelstelling en de impact ervan op de doelgroep, maar ook de goede werking van de organisatie is meetbaar.
2) Het innovatieve, creatieve aspect van het project en de originaliteit.
3) De graad van uitvoering van het project: het project kan met aanpassingen transversaal worden toegepast op de andere organisaties.
4) De voorbeeldfunctie: het project is een bron van inspiratie voor de andere organisaties.
5) Het engagement voor de lange termijn: het project kadert in een continu verbeteringsproces en is niet eenmalig of louter anekdotisch. Het wordt verankerd in de strategie van de organisatie.

Jury

Beoordeling projecten en stemming:

1) Door de organisaties:

In de loop van oktober/november worden de organisaties verzocht om punten te geven aan elk project. Ze krijgen een korte voorstelling van de verschillende projecten en moeten dit kiezen:

 • het meest innovatieve en originele project
 • de beste goede praktijk
 • het beste project.

De vertegenwoordigers van elke organisatie (voorzitters, hr-directeurs) zullen stemmen in overleg met hun diversiteitsverantwoordelijke. Elke organisatie mag maar één stembiljet invullen.

Het resultaat van de stemming telt mee voor een derde van de punten.
Het ingevulde stembiljet moet naar diversitynetwork@bosa.fgov.be worden gestuurd.

2) Door het Steering Committee (stuurgroep diversiteit)

In de loop van oktober/november worden de leden van de stuurgroep verzocht om te stemmen voor:

 • het meest innovatieve en originele project
 • de beste goede praktijk
 • het beste project.

Het resultaat van die stemming telt mee voor een derde van de punten.

3) Door de cockpit (de voorzitter van het federaal diversiteitsnetwerk en de vertegenwoordigers van de FOD BOSA)

In de loop van oktober/november worden de leden van de cockpit verzocht om te stemmen voor:

 • het meest innovatieve en originele project
 • de beste goede praktijk
 • het beste project.

Het resultaat van die stemming telt mee voor een derde van de punten.

Daarna worden de resultaten samengeteld om de winnaars te bepalen. Bij een ex aequo is de stem van de cockpit doorslaggevend.

Bekendmaking van de resultaten

De projecten worden kort voorgesteld op de Dag van de Diversiteit. De winnaars worden dan bekendgemaakt.

 • Het meest originele project wint de Originality Award.
 • De Best practice Award is voor de beste goede praktijk.
 • De Diversity & Inclusion Award: First prize beloont het beste project.
 • De Public Award wordt uitgereikt door het publiek dat tijdens de Dag van de Diversiteit mag stemmen.

Pagina laatst gewijzigd op 08 september 2021.