Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Catalogus van de ordonnanceringen van de personeelskosten

In elke maand van het jaar worden loonkosten en sociale abonnementen vereffend. De catalogus van de ordonnanceringen van de personeelskosten geeft aan hoe de vereffeningen zich over elke maand van een referentiejaar verdelen.

De catalogus van de ordonnanceringen is beschikbaar voor :

  • Het geheel van de FODs, PODs en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF ;

  • De Politie ;

  • Defensie

Voor de FODs, PODs en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF geeft de catalogus :

  • De loonkosten zonder de sociale abonnementen (ordonnancering « Persopoint Salary Cost ») ;

  • De loonkosten met de sociale abonnementen (ordonnancering « Expense Fedcom ») ;

Contact

Team SEPP Workforce Planning (FOD BOSA, DG R&O)

Pagina laatst gewijzigd op 02 april 2019.