Skip to main content

KMnet, het netwerk van federale kennisbeheerders

KMnet is het netwerk van federale personeelsleden die actief bezig zijn met kennisbeheer. Het telt zowat 400 leden uit een zestigtal federale diensten.
De leden van KMnet komen een tiental keer per jaar samen tijdens activiteiten georganiseerd rond thema’s over kennisbeheer.

Doelstellingen

KMnet biedt haar leden de gelegenheid om:

 • zich te ontwikkelen: tendensen volgen, competenties ontwikkelen en deze ten dienste stellen van hun organisatie
 • elkaar te ontmoeten: in contact komen met collega’s en professionals uit de kennisbeheersector
 • ervaringen te delen: goede praktijken uitwisselen en ervaringen delen met collega’s van andere federale organisaties en samen een gemeenschappelijk KM-beleid voor de hele federale overheid uitbouwen.

Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten, krijgen leden de volgende hulpmiddelen en diensten ter beschikking:

 • een COMMnet-KMnet LinkedIn groep om aan discussies deel te nemen, vragen te stellen, ideeën uit te wisselen en hun professioneel netwerk uit te breiden
 • een ruimte op beConnected, eKMnet, om documenten op afstand te delen
 • advies over en begeleiding bij KM-projecten op het terrein
 • methodologische KM-tools.
   

Activiteiten

Elk jaar stelt KMnet een programma samen rond actuele thema’s. Er worden verschillende formules aangeboden:

 • ontmoetingen, om in een plenaire bijeenkomst een actueel thema te ontdekken met de inbreng van deskundigen
 • workshops, om in kleine groepen technieken of methodes aan te leren en ervaringen te delen
 • intervisies, om een onderwerp uit te diepen aan de hand van de uitwisseling van concrete problemen en ervaringen
 • een ontdekkingsdag, om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen
 • ...

Sinds 2010 is dit programma gemeenschappelijk voor KMnet en COMMnet, het netwerk van federale communicatoren.

Producten en diensten KM

Binnen de federale administratie bestaan er verschillende producten en diensten ter ondersteuning van de federale communicatoren. Het ontwikkelen van een website, begeleiding bij het uitwerken van een strategisch communicatieplan, ondersteuning bij het uitwerken van een informatiecampagne, huur van zalen… Er bestaan verschillende mogelijkheden.

Ontdek hier het ovezicht.

Lid worden

Alle federale personeelsleden die actief bezig zijn met kennismanagement kunnen lid worden van KMnet, ongeacht of ze behoren tot een FOD, POD, federale wetenschappelijke instelling, openbare instelling van sociale zekerheid of instelling van openbaar nut.

Geïnteresseerd? Als je lid wil worden van KMnet of meer informatie wenst, neem dan contact op met Anne Dosière: anne.dosiere@bosa.fgov.be.

Pagina laatst gewijzigd op 16 februari 2018.