Skip to main content

KM-huis

Het KM-huis is een voorstelling die helpt de verschillende facetten van kennismanagement te begrijpen. Het vormt een gemeenschappelijk referentiekader voor de kennisbeheerders die lid zijn van het KMnet-netwerk.

Elke kamer in het huis staat voor een categorie van KM-instrumenten:

  1. Library: instrumenten om expliciete kennis te formaliseren, op gestructureerde wijze te registreren en te delen (bibliotheken, documentaire databanken …)
  2. Coffee corner: instrumenten om het wederzijdse vertrouwen en het informeel delen van kennis te bevorderen (ontspanningsruimtes, gezamenlijke ontspanningsactiviteiten…)
  3. Auditorium: instrumenten om kennis door te geven aan een groep (informatiesessies, opleidingen…)
  4. Experts corner: instrumenten om de vakexpertise te ontwikkelen en deze expertise ter beschikking te stellen van de organisatie (interne netwerken, contactlijsten van experts…)
  5. Team rooms: instrumenten om de kennisdeling binnen de teams te ontwikkelen (integratietrajecten voor nieuwe medewerkers, peterschap SENIORS-JUNIORS…)
  6. Patio: instrumenten om kennis door te geven aan de hele organisatie (intranet, nieuwsbrieven…)
  7. Hall: instrumenten om het uitwisselen van kennis met de buitenwereld te bevorderen (externe netwerken, trendwatching...)
  8. Cockpit: instrumenten om kennismanagement te sturen (strategische KM-plannen, boordtabellen…)

 

Schematische voorstelling van het KM-huis

Vrij naar:

Françoise Rossion, in Knowledge Management in Practice: Connections and Context, Michael Koenig and Taverekere Srikantaiah, Information Today Inc, March 2008. Transfert des savoirs. Stratégies, moyens d’action, solutions adaptées à votre organisation, Françoise Rossion, Hermès-Lavoisier, Paris, 2008

Pagina laatst gewijzigd op 02 oktober 2012.