Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Bibliotheken

De federale overheid heeft een groot aantal bibliotheken in verschillende instellingen. De wetenschappelijke werken en gespecialiseerde documentatie in die bibliotheken staan in de eerste plaats ter beschikking van de ambtenaren, maar ze zijn in veel gevallen ook toegankelijk voor de burger.

De site van de gemeenschappelijke catalogus van de federale overheidsinstellingen (bib.belgium.be) werd stopgezet en de toepassing is niet meer bereikbaar.

Om een bepaald werk te vinden kun je:

  • andere, eveneens publiek toegankelijke, catalogi raadplegen (bijvoorbeeld Unicat, Limo, ...) Hoewel elke catalogus uniek en onvervangbaar is, zijn vele bibliotheken die deel uitmaakten van bib.belgium.be in deze catalogi vertegenwoordigd
  • contact opnemen met een van de federale bibliotheken. De lijst en contactgegevens vind je hiernaast.
     

Pagina laatst gewijzigd op 02 mei 2017.