Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

De samenwerking tussen de generaties bevorderen binnen de teams

Over kennisoverdrachtmethodes en -tools beschikken is uiteraard erg nuttig om ervoor te zorgen dat kennis bewaard blijft en ontwikkeld wordt. Toch is een gunstige omgeving hierbij nodig:

  • Heerst er een klimaat van wederzijds respect tussen de generaties?
  • Organiseren de chefs bijeenkomsten waarop hun team de kans krijgt na te denken over de manier waarop het functioneert?
  • Maakt men tijd vrij voor kennisdeling?
  • Zijn er activiteiten gepland om elkaar beter te leren kennen en te waarderen?
  • Etc.

Een studie van de Vlerick Leuven Gent Management School geeft een stand van zaken over de samenwerking tussen de generaties in de federale overheid en biedt nuttige aanbevelingen voor de HR-verantwoordelijken, de managers en de teamchefs.

Pagina laatst gewijzigd op 27 april 2011.