Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Kennisoverdracht SENIORS-JUNIORS

Als een collega weggaat of van functie verandert, neemt hij zijn/haar expertise mee. Als die expertise ruim aanwezig is in de organisatie, is dat geen probleem. Als die expertise echter zeldzaam is, kan dit vertrek ernstige gevolgen hebben voor de organisatie.

De loopbaanmobiliteit en herstructureringen bij de federale overheid hebben meer personeelsbewegingen tot gevolg. Daarnaast gaan veel medewerkers binnenkort met pensioen. Opvolging moet dus verzekerd zijn! Maar hoe pak je dat aan?

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.