Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Analyse en KM-plan op niveau van de organisatie

Sinds enkele jaren werken de federale organisaties jaarlijkse of meerjaarlijkse opleidingssplannen uit. De personeelsleden aanmoedigen om opleidingen te volgen is noodzakelijk, maar onvoldoende. Niet alle kennis - meer bepaald kennis door ervaring - wordt immers in een leslokaal geleerd. Dergelijke kennis doe je op de werkplek op: door contact met ervaren collega’s, in de praktijk en door het raadplegen van informatiebronnen (intranet, websites, databases, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, enz.)

Opdat de werkplek ook een echte leeromgeving wordt, moeten de leidinggevenden actie ondernemen binnen verschillende domeinen: de organisatiecultuur, het leadership, het beheer van de human resources, de communicatie, het informatiebeheer, de informaticavoorzieningen en de processen.

Het Zelfevaluatie-instrument Kennismanagement voor Managers stelt een methode voor om een diagnose te stellen van het kennismanagement binnen een organisatie. Die diagnose steunt op de verschillende factoren die Kennismanagement mogelijk maken, op het niveau van de hele organisatie of van een directoraat-generaal.

Pagina laatst gewijzigd op 20 juni 2019.