Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toolkit 'Evaluatie van de communicatie'

Bondige omschrijving

Deze evaluatietoolkit bestaat uit een reeks praktische checklists over verschillende thema’s in verband met communicatie.

Doelgroep

Federale communicatoren.

Doelstelling

Deze evaluatietoolkit is een praktisch hulpmiddel bij de zelfevaluatie van uw communicatiebeleid en -kanalen. Naar gelang de situatie kunnen de checklists aangepast of aangevuld worden.

Kostprijs

Gratis.

Voorwaarden en afspraken

Zie 'Copyright en hergebruik'.

Pagina laatst gewijzigd op 21 juni 2019.