Skip to main content

Jaarverslagen: raamovereenkomst 2014 - 2018

Datum: 

De FOD P&O heeft een raamovereenkomst afgesloten met The Crew n.v. voor de realisatie van de jaarverslagen van de federale organisaties.

Deze raamovereenkomst heeft betrekking op:

  • het grafisch concept en de lay-out
  • fotografie
  • illustraties
  • drukwerk, verpakking en levering
  • video
  • website.

Elke federale organisatie kan één of meerdere modules bestellen naargelang de middelen waarover ze intern beschikt. Bestellingen zijn mogelijk tot eind april 2018, ook als ze pas later uitgevoerd worden.

Door gebruik te maken van deze raamovereenkomst kunnen de diensten werken met een bestelbon, wat de administratieve procedures voor overheidsopdrachten sterk vereenvoudigt.

De kosten worden uiteraard gedragen door de dienst die de bestelling plaatst.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 19 mei 2014.