Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Controle der vastleggingen

Als een uitgave wordt vastgelegd, wordt het vereiste bedrag ingeschreven in een register zodat er een begrotingskrediet geblokkeerd wordt.  Dit is de taak van de controleurs van de vastleggingen.  Ze werken bij de dienst voor Controle van de Vastleggingen van de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze dienst gaat na of de uitgaven van de federale diensten gebeuren overeenkomstig de wetgeving en regelgeving. Ze ziet er ook op toe dat de kredieten niet worden overschreden.

Elke controleur is gedetacheerd bij een overheidsdienst.

De vastlegging is een belangrijke stap bij de uitvoering van overheidsopdrachten

Taken bij overheidsopdrachten

Vooraleer je een overheidsopdracht toewijst aan een leverancier, dien je het visum te vragen van de controleur van de vastleggingen.  Hij onderzoekt of alle documenten in orde zijn en of er voldoende kredieten geblokkeerd staan voor de betaling van je overheidsopdracht.

Andere taken

De Dienst voor Controle van de Vastleggingen heeft ook een adviserende functie voor de boekhouddiensten van de overheidsdiensten, bijvoorbeeld bij de voorbereiding en de opstelling van de uitgavendossiers.

Pagina laatst gewijzigd op 03 februari 2022.