Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Leervormen

Wens je je kennis en competenties te ontwikkelen, maar weet je niet welke leermethode(n) je het best kiest?

Je kunt kiezen uit verschillende manieren van leren. Naargelang van je behoeften en je persoonlijke en professionele doelstellingen kun je kiezen voor één bepaalde leervorm of verschillende methoden combineren.

Elke leervorm heeft zijn sterke en zijn zwakke punten. In een bepaalde situatie zal die ene methode perfect passen en zich bijna als vanzelf opdringen, terwijl de andere methoden praktisch uitgesloten zullen zijn. 

Uiteindelijk zal je moeten kiezen voor de methode(n) met de meeste voordelen en de beste kansen op succes.

Hieronder vind je een overzicht van de meest courante leervormen.

De 'klassieke' opleiding

De 'klassieke' opleiding, die in een klas gegeven wordt door een opleider, is gestructureerd aan de hand van leerdoelstellingen, een duur, een inhoud en een planning.

Traditioneel wordt de klassieke opleiding gelinkt met de lessituatie op school, waarbij een opleider zijn kennis doorgeeft aan zijn leerlingen. Ook al blijft dit een van de meest voorkomende leervormen, toch is de klassieke opleiding aanzienlijk geëvolueerd de voorbije jaren, onder andere door het gebruik van nieuwe leermiddelen (cd-rom, computer, ...) en de toegenomen interactiviteit.

Zelfstudie

Met zelfstudie bepaal je zelf je leertraject, de plaats waar je les volgt en hoeveel tijd je voor je zelfstudie nodig hebt, naargelang je behoeften, je tempo en je mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld zelf leren met behulp van een boek of een les die je kunt raadplegen op je computer.

In bepaalde gevallen kan je zelfstudie begeleid worden door een opleider of een coach.

E-learning

E-learning is een vorm van leren op afstand die je de mogelijkheid biedt op interactieve wijze te leren via internet. Zo kun je een les volgen of op afstand oefeningen maken. Dankzij e-learning kun je op elk ogenblik en op je eigen tempo zelfstandig leren.

Tijdens je leerperiode kunnen de e-learningopleidingen gecombineerd worden met coaching op afstand.

Blended learning

Met blended learning, of gemengd leren, kun je verschillende leervormen combineren. Zo kun je bijvoorbeeld een klassieke opleiding, begeleid door een opleider, combineren met periodes van zelfstudie, met behulp van een boek of een e-learningcursus.

Net zoals bij e-learning kunnen de blended learningopleidingen tijdens je leerperiode gecombineerd worden met coaching op afstand.

Coaching

Coaching bestaat erin je te begeleiden bij je professionele of persoonlijke ontwikkeling. Het betreft een leervorm op de werkplek, die kadert binnen een relatie van persoon tot persoon. 

Het is de opdracht van de coach om je te helpen je keuzes te maken, je beperkingen te identificeren en je potentieel  te ontdekken en ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken die je voor jezelf vastgelegd hebt. Hij kan je bijvoorbeeld helpen te evolueren naar een grotere zelfstandigheid en je leren jezelf te ontwikkelen. 

Mentoring

Mentoring is net zoals coaching een vorm van individuele begeleiding en leren op de werkplek in het kader van een relatie van persoon tot persoon.

De mentor (een meer ervaren persoon) begeleidt je als een gelijke en volgt je ontwikkeling. Hij gebruikt zijn kennis, expertise en ervaring om je te helpen je competenties te ontwikkelen of om je te helpen bij je sociale integratie binnen je dienst.

Als leerwijze heeft mentoring geen precies begin- en eindpunt. Het gaat om de begeleiding op lange termijn waarbij de nadruk meer ligt op het leerproces dan op de resultaten.

Intervisie

Dankzij intervisie kun je in groep leren op je werkplek via je collega's.
Het gaat om een vorm van wederzijds leren: jij en je collega's bespreken problemen, vragen of ervaringen die jullie hebben meegemaakt tijdens jullie dagelijkse activiteiten op een gestructureerde manier. Individuele problematische situaties worden in de groep nader uitgewerkt.

Pagina laatst gewijzigd op 13 december 2013.