Skip to main content

Eurtransbel

De databank Eurtransbel, die op de FOD Buitenlandse Zaken in samenwerking met Fedict ontwikkeld werd, verleent aan de Europese coordinatoren een uniek, snel en nuttig instrument in het kader van de transpositie van de Europese richtlijnen in Belgisch recht.

Eurtransbel volgt het traject van de Europese normen vanaf de fase van het voorstel van richtlijn tot de volledige omzetting of de toepassing in overeenstemming met de Europese norm. Zij bevat ook de precontentieuze procedures met de Europese Commissie en de contentieuze procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De databank geeft derwijze algemene overzichten op basis van vraagcriteria en het is tegelijkertijd mogelijk om precieze informatie op te vragen betreffende een specifieke richtlijn of een Europese norm in de ruimere zin, waartegen een precontentieuze of contentieuze procedure loopt.

Elke eurocoordinator, die zijn administratie of zijn gefedereerde entiteit vertegenwoordigt, heeft een actieve rol te spelen bij het bijwerken van Euetransbel.

Meer info

  • dien een aanvraag tot toegang in bij Carine Slock (02 501 3717) en Sabrina Van de Velde (02/501.84.20).

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Pagina laatst gewijzigd op 17 juni 2015.