Digiflow

Digiflow is een IT-oplossing, ontwikkeld door de federale overheid, die de uitwisseling van gegevens tussen authentieke bronnen en gebruikers vereenvoudigt. Concreet betekent dit dat Digiflow de gebruiker toelaat attesten rechtstreeks bij een authentieke bron op te vragen via een elektronisch formulier en zo papieren aanvraag, creatie en transfer van attesten te vervangen. In de gebruikerscontext van overheidsopdrachten spreken we van Telemarc.

Toegang tot verscheidene authentieke bronnen

Telemarc is een gratis webinterface die toegang verleent tot verschillende authentieke bronnen (Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, KBO, de databank van de erkenning der aannemers van werken). Ze is voor de gewettigde gebruikers, de aanbestedende overheden, via het elektronisch loket Digiflow toegankelijk. De aanbestedende overheden dienen hun vragen in zes vertrouwelijke gegevensbanken in ‘real time’ in en verkrijgen onmiddellijk de inlichtingen omtrent de organisaties die inschrijven op een overheidsopdracht. Ze krijgen hierbij ook de mogelijkheid om het resultaat van hun aanvragen te bewaren en/of printen.

Zo moeten de verschillende documenten niet langer meer gevraagd worden aan de inschrijvende onderneming; via Telemarc kan de aanbestedende overheid ze rechtstreeks raadplegen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 17 november 2015.