Online diensten

De online diensten voor ambtenaren zijn toegankelijk

Bij de beschrijving van een online dienst kijk je eerst na welk authenticatiemiddel je nodig hebt.

Gebruikersnaam, paswoord en token verkrijgen

Voorbeeld van een ambtenarentoken

Schrijf je in op de federale portaalsite om je gebruikersnaam en paswoord te krijgen. Als je je al geregistreerd hebt als burger (d.w.z. je hebt al een gebruikersnaam en paswoord gekozen), dan hoef je deze stap niet meer uit te voeren. Je gebruikersnaam en paswoord zijn geldig voor authenticatie als ambtenaar én als burger.

Digiflow

BOSA

Digiflow is een IT-oplossing, ontwikkeld door de federale overheid, die de uitwisseling van gegevens tussen authentieke bronnen en gebruikers vereenvoudigt. Concreet betekent dit dat Digiflow de gebruiker toelaat attesten rechtstreeks bij een authentieke bron op te vragen via een elektronisch formulier en zo papieren aanvraag, creatie en transfer van attesten te vervangen. In de gebruikerscontext van overheidsopdrachten spreken we van Telemarc.

Meer

beConnected

logo beConnected

beConnected is het elektronische platform waarmee alle personeelsleden van de federale instellingen van op afstand kunnen samenwerken en documenten beheren, en dat in alle veiligheid.

Meer

Pagina laatst gewijzigd op 17 maart 2017.