Skip to main content

Nieuws

81 - 90 van 1229 resultaten
Subscribe to Nieuws

In het Staatsblad: KB toelagen en vergoedingen personeel federaal openbaar ambt

19 juli 2017

De Ministerraad van 5 mei 2017 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Dit koninklijk besluit werd op 19 juli 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het creëert een gemeenschappelijk kader voor de toelagen en vergoedingen voor de personeelsleden van het openbaar ambt heft daarnaast een aantal andere besluiten op.

Pagina laatst gewijzigd op 08 maart 2012.