Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Nieuwe federale regering

Datum: 

De regering Herman Van Rompuy I heeft op 30 december de eed afgelegd.

Op dezelfde dag keurde de ministerraad de regeringsverklaring "werken aan het vertrouwen" goed. Daarin schuift de regering, naar aanleiding van de politieke en financiële crisis, een aantal prioriteiten naar voren:

 1. werkgelegenheid
 2. ondersteuning van de KMO's
 3. versterking van de sociale zekerheid
 4. verhoging van de pensioenen
 5. een ambitieuze politiek van duurzame ontwikkeling
 6. wegwerken van het structureel begrotingstekort
 7. versterking van de financiële structuur
 8. hervorming van justitie
 9. heropstarten van de gemeenschapsdialoog
 10. integrale uitvoering van het regeerakkoord van regering Leterme I.

Van Rompuy I

De regering Herman Van Rompuy I bestaat uit (wijzigingen tegenover Leterme I in het vet):

 1. H. H. VAN ROMPUY  Eerste Minister
 2. H. D. REYNDERS  Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
 3. Mevr. L. ONKELINX  Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 4. H. K. DE GUCHT  Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken
 5. H. S. VANACKERE  Vice-Eerste Minister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
 6. Mevr. J. MILQUET  Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen
 7. H. S. DE CLERCK Minister van Justitie
 8. Mevr. S. LARUELLE  Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
 9. Mevr. M. ARENA  Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
 10. H. P. DE CREM  Minister van Landsverdediging
 11. H. P. MAGNETTE  Minister van Klimaat en Energie
 12. H. Ch. MICHEL  Minister van Ontwikkelingssamenwerking
 13. H. V. VAN QUICKENBORNE  Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
 14. Mevr. A. TURTELBOOM  Minister van Migratie- en asielbeleid
 15. H. G. DE PADT  Minister van Binnenlandse Zaken
 16. H. E. SCHOUPPE  Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
 17. H. C. DEVLIES  Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie
 18. H. B. CLERFAYT  Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën
 19. H. O. CHASTEL  Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
 20. Mevr. J. FERNANDEZ-FERNANDEZ  Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 21. H. M. WATHELET  Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie
 22. H. J-M. DELIZEE  Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Meer info

De regeringsverklaring

De samenstelling van de regering

Pagina laatst gewijzigd op 06 januari 2009.