Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Verhuizingen

Datum: 
 • De dienst eHR van de FOD P&O is op 12 december verhuisd naar de Finance Tower.

  Nieuw adres:
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 - postbus 7P
  1000 Brussel

  Algemeen telefoonnummer: 02 790 58 00
 • De FOD Sociale Zekerheid verhuist begin 2009 naar de Finance Tower. De diensten zijn gesloten van 25 december tot en met 7 januari.

  De directie-generaal Oorlogsslachtoffers en de verschillende regionale diensten in de provincies (uitgezonderd de diensten die gehuisvest zijn in Brussel) verhuizen niet.

  Nieuw adres:
  Administratief Centrum Kruidtuin 
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50, bus 1
  1000 Brussel
  02 528 60 11

Pagina laatst gewijzigd op 22 december 2008.