Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Afwezigheden wegens ziekte: duidelijker en flexibel

Datum: 

Het koninklijk besluit van 7 december 2008 wijzigt het hoofdstuk betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte van het koninklijk besluit van 19 november 1998 (verloven en afwezigheden). Het biedt ook een oplossing voor het probleem van de bepaling van de werkkalender van personeelsleden die wegens ziekte met verminderde prestaties werken.

De tekst geeft een nieuw antwoord op 4 situaties:

  • het contractueel of statutair personeelslid dat in de loop van de dag ziek wordt, krijgt een dag dienstvrijstelling, op voorwaarde dat hij of zij de toestemming van de dienstchef heeft. Die dag wordt niet meer omgezet in afwezigheid wegens ziekte wanneer het personeelslid de volgende dag(en) nog ziek is.
  • personeelsleden die één dag ziek zijn moeten pas vanaf de derde keer dat ze een dag afwezig zijn een doktersattest bezorgen. De tekst verduidelijkt dat de eerste twee afwezigheden wel degelijk afwezigheden zonder attest moeten zijn, en dus geen afwezigheden van één dag die met een attest gedekt zijn. 
  • zieke personeelsleden die volgens het doktersattest het huis niet mogen verlaten kunnen niet verplicht worden om zich in het kabinet van de controlearts aan te bieden.
  • personeelsleden met de toestemming van de arts van Medex die het werk hervatten met verminderde prestaties wegens ziekte, kunnen voortaan flexibelere werkkalenders krijgen, en zijn dus niet meer verplicht om elke dag prestaties te leveren. De stafdienst P&O kan bijvoorbeeld een kalender opstellen waarbij de persoon deeltijds werkt volgens het volgende stelsel: één week 3 dagen en de volgende week 2.


Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 08 januari 2009.