Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toelage voor tweetaligheid verhoogt

Datum: 

Het koninklijk besluit van 7 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 12 december 2008) verhoogt de toelage voor tweetaligheid.

De bedragen van de toelagen zijn voortaan afhankelijk van twee criteria:

  • de moeilijkheidsgraad van de taaltest bij Selor
  • je niveau

De nieuwe bedragen zijn als volgt vastgesteld:

Bewijs   Niveaus B, C en D     Niveau A  
art. 8 of art. 9 §120,0030,00
art. 8 en art. 9 §1; of art. 9 §2; of art. 9 §3; of art. 1135,0050,00
art. 7 of art. 12 of art. 13 of art. 14; of art. 11 en art. 9 §165,0080,00


Het betreft maandelijkse bedragen die aan het spilindexcijfer 138,01 zijn gekoppeld. Om te weten welk bedrag werkelijk wordt uitbetaald, moet je dus vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,4859 (bijvoorbeeld € 65 x 1,4859 = € 96,58).

Belangrijke precisering: personeelsleden van de FOD Financiën die gunstigere taalpremies krijgen op 1 december 2008, behouden die.

In het kader van de publicatie van het koninklijk besluit heeft Selor de kalender bepaald voor de taaltestsessies in 2009. Net als in 2008 zijn er drie uiterste inschrijvingsdatums: 13 februari, 15 mei en 2 oktober 2009.

Meer info
- over de toelage voor tweetaligheid
- over het koninklijk besluit van 7 december 2008 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt
- over de kalender van de taaltesten in 2009: www.selor.be

Pagina laatst gewijzigd op 13 februari 2009.