Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Niveau A: functieclassificatie

Datum: 

De nieuwe loopbaan A die in 2004 werd ingevoerd voorziet in de classificatie van de functies van de personeelsleden.

In december 2007 werd een eerste lijst van 1 550 geclassificeerde functies gepubliceerd (bijlage bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 - Belgisch Staatsblad van 22 januari 2008). Ze zijn ook opgenomen in de cartografie van de functies, een database die eveneens gegevens bevat over de vakrichtingen.

Een eerste update-procedure van die lijst vond plaats tussen maart en mei 2008. Het betreft 62 aanpassingen, 77 nieuwe beschrijvingen en 19 geschrapte beschrijvingen.

Het koninklijk besluit van 7 december 2008 bevat de resultaten van de aanpassingen (Belgisch Staatsblad van 12 december 2008). De bijlage van dat besluit vervangt dus bijlage 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007.

De organisaties en hun opdrachten evolueren immers constant. Daarom kunnen de organisaties via een procedure om de cartografie bij te werken nieuwe beschrijvingen invoeren of bestaande beschrijvingen wijzigen. Die beschrijvingen worden door de FOD P&O gevalideerd en door het wegingscomité geclassificeerd. De update-procedure zal regelmatig worden uitgevoerd.

Geclassificeerde functies staan voor het niveau A centraal in het personeelsbeleid. De processen werving, promotie en mobiliteit kunnen enkel nog op basis van een geclassificeerde functie gebeuren. De organisaties kunnen bijvoorbeeld wel informatie over de dienst waarin de functie zich bevindt of informatie over de prioriteiten voor de functiehouder toevoegen wanneer er een vacature is. Dit om de betrokken functie beter te situeren voor de kandidaten.

Ook in de ontwikkelcirkels moet men geleidelijk ieder personeelslid aan een geclassificeerde functie toewijzen. De organisaties kunnen de uitvoering hiervan zelf plannen.

Meer info

  • Over de loopbaan van niveau A
  • Over de cartografie (situatie na de wijzigingen uit het KB)
  • Over het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A
  • Over het koninklijk besluit van 7 december 2008 tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Pagina laatst gewijzigd op 12 december 2008.