Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Vitruvius: het avontuur is begonnen

Datum: 

Vitruvius, het programma voor leiderschapsontwikkeling, is van start gegaan voor de eerste 50 deelnemers.

Korte terugblik: de kandidaten voor het programma werden begin september geselecteerd door hun voorzitter of administrateur-generaal. Zo'n 72 kandidaten namen vervolgens van 15 september tot 14 oktober deel aan de selectiegesprekken.

Er werden op die manier vier groepen (2 NL en 2 FR) samengesteld van gemiddeld 12 deelnemers uit 20 federale organisaties:

• Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
• Fedasil
• FOD Binnenlandse Zaken
• FOD Budget en Beheerscontrole
• FOD Justitie
• FOD Personeel en Organisatie
• FOD Kanselarij
• Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
• POD Duurzame Ontwikkeling
• Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
• FOD Buitenlandse Zaken
• Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
• Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
• FOD Economie
• POD Maatschappelijke Integratie
• FOD Mobiliteit en Vervoer
• Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
• FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
• FOD Sociale Zekerheid

De eerste module met de naam "Intake" vond plaats van 3 oktober tot 19 november 2008.
Iedereen kon van start gaan met zijn reflectie door zijn eigen persoonlijkheid, competenties inzake leadership enz. te verkennen.

Op 18 november ging de tweede Vitruvius-module "Ontdek jezelf" van start.  Het doel van deze module is de deelnemers vertrouwd te maken met de verschillende aspecten en processen van de groepsdynamiek door de groepsprocessen in reële tijd te vergelijken.

De deelnemers verbleven in een rustige omgeving: La Foresta, een franciscanenklooster in een prachtige groene setting in de buurt van Leuven. Tijdens deze teambuilding van 4 dagen en 3 nachten werden de deelnemers bewuster van wat ze zijn, zeggen, doen, voelen, denken en van de indruk die ze op de anderen maken. De vier groepen kwamen vol enthousiasme en nog meer gemotiveerd terug van dit verblijf. De tijd die ze samen aan reflectie besteedden was volgens de deelnemers onbeschrijfelijk. Deze teambuilding was een waar succes!

De volgende fases van het programma zijn een planningsdag en het begin van de "peer coaching".

Binnenkort te volgen op Fedweb.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 12 december 2008.