Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Belgopocket 2009: een initiatief van de federale overheid

Datum: 

Belgopocket (320 bladzijden) biedt op duidelijke, beknopte en concrete manier een antwoord op tal van vragen inzake gezondheid en sociale zekerheid, werkgelegenheid, huisvesting, vervoer en mobiliteit, gezin, milieu, consumentenzaken, justitie, pensioen, fiscaliteit en burgerschap.

Belgopocket is een initiatief van de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste minister.

Hij kan online worden geraadpleegd op www.belgopocket.be.

Er zijn ook 600.000 papieren exemplaren beschikbaar.

Voor bestellingen kun je terecht bij de Infoshop, Regentlaan 54, 1000 Brussel (tel.: 02 514 08 00, fax: 02 512 51 25, e-mail: infoshop@belgium.fgov.be). Om Belgopocket per post te ontvangen moet je vooraf de verzendingskosten betalen.

Advies en suggesties zijn welkom op info@belgopocket.be.

Belgopocket 2009Belgopocket 2009  Belgopocket 2009 Belgopocket 2009

Belgopocket 2009 Belgopocket 2009 Belgopocket 2009

Pagina laatst gewijzigd op 22 december 2008.