Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Arbeidsherverdeling: verlenging met 2 jaar

Datum: 

De Ministerraad van 5 december 2008 heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de stelsels van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding tot 31 december 2010 goedgekeurd (in plaats van 31 december 2008 momenteel). Deze maatregel zal op 1 januari 2009 in werking treden.

De vrijwillige vierdagenweek is een viervijfdenarbeidsstelsel waarin contractuele en statutaire personeelsleden vier dagen werken en de vijfde dag verlof hebben. Ze hebben recht op 80% van hun loon, dat wordt aangevuld met een premie.

De halftijdse vervroegde uittreding is een halftijds arbeidsstelsel voor statutaire personeelsleden vanaf 55 jaar. Ze hebben recht op 50% van hun loon, aangevuld met een premie.

Deze stelsels worden geregeld door de wet en het koninklijk besluit van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Volgende fases voor de inwerkingtreding:

  • vakbondsonderhandeling in comité A 
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info

  • over de vrijwillige vierdagenweek
  • over halftijdse vervroegde uittreding
  • over de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (verlenging van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding).
  • over het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

 

Pagina laatst gewijzigd op 12 december 2008.