Skip to main content

Opleiding: verdeling van de kredieten 2008

Datum: 
5 december 2008

Zoals elk jaar lanceerde de FOD Personeel en Organisatie een oproep voor opleidingsprojecten bij de federale organisaties.

Men kon projecten indienen die verband houden met moderniserings- of verbeteringsinitiatieven.

In totaal werden 39 dossiers ingediend en werden er 12 projectengeselecteerd voor een totaal bedrag van ongeveer 300.000 euro.

Deze 12 projecten betreffen 9 federale organisaties:

  • het Paleis voor Schone Kunsten
  • de FOD Personeel en Organisatie
  • de FOD Justitie
  • de FOD Binnenlandse Zaken
  • het Nationaal Geografisch Instituut
  • de FOD Werkgelegenheid
  • de FOD Volksgezondheid
  • het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • de FOD Economie

Meer info

over het koninklijk besluit van 28 november 2008 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008.

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2008.