Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Verhoging van de eindejaarstoelage

Datum: 

Het koninklijk besluit van 28 november 2008 vervangt voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt (in de zin van de wet van 1 juli 2003) het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

Dit besluit voert één van de maatregelen van het sectoraal akkoord 2007-2008 (fiche 1) uit, waarvan het doel was het forfaitair gedeelte 2008 van de toelage te verhogen van 333 naar 650 euro. Deze maatregel treedt in werking op 1 december 2008 en is dus reeds van toepassing voor de eindejaarstoelage 2008, die betaald zal worden op 11 december.

Meer info:

  • over de eindejaarstoelage
  • over het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

Pagina laatst gewijzigd op 05 december 2008.